Sposoby patnoci

Warunkiem sprawnego korzystania z naszych usug jest wybr odpowiedniego sposobu patnoci. Poniej prezentujemy dostpne metody patnoci za wiadczone przez nas usugi.

Poprzez przelew bankowy

Przelew bankowy to wygodny i do szybki sposb na regulowanie zobowiza. Polecamy szczeglnie konto w mBanku. Jest to cz Banku Rozwoju Eksportu S.A., zajmujca si bankowoci detaliczn. Obsuga rachunku odbywa si wycznie za pomoc Internetu i/lub telefonu. Za prowadzenie rachunku nie s pobierane opaty, darmowe s rwnie przelewy na dowolne konto. Co waniejsze, poniewa nasza firma rwnie posiada konto w mBanku, przelew z Internetu bdzie relizowany w czasie rzeczywistym, co oznacza, e pienidze pojawi si na naszym koncie zaraz po dokonaniu operacji. Dziki temu transakcja bdzie byskawiczna.

Jeli nie masz ukoczonych 18 lat rwnie moesz korzysta z tej formy patnoci. Wystarczy, e zaoysz konto w IzzyBanku - czci mBanku przeznaczonej dla osb w wieku 13-18 lat !!!

Posiadamy take konto Inteligo. Patno za pomoc tego konta polecamy osobom, ktre posiadaj rwnie konto Inteligo, lub tradycyjne konto w banku PKO BP (Superkonto z dostpem iPKO). W przypadku wpat z konta Inteligo, transfer rodkw odbywa si w czasie rzeczywistym. Z Superkonta nieco duej, ale i tak szybciej, bo poza normalnymi sesjami midzybankowymi (w praktyce kilkanacie minut). Przelewy realizowane ze wszystkich kont w PKO BP na konto Inteligo s bezprowizyjne.

Klienci z zagranicy, mog dokonywa patnoci w wybranych walutach obcych (EUR, GBP, USD, CHF). W przypadku, gdy decyduj si Pastwo na tak form patnoci, prosimy o wybranie w swoim banku opcji pokrycia kosztw przelewu wycznie przez nadawc. W takiej sytuacji negocjacji wysokoci honorarium dokonujemy rwnie w tej walucie. Jako najwygodniejsz form patnoci, Klientom zagranicznym polecamy jednak kart patnicz.

Dane rachunkw bankowych, w tym walutowych w formacie IBAN wraz z kodem SWIFT banku, znajd Pastwo po prawej stronie ekranu.

Patno kart

Za nasze usugi mog Pastwo dokowywa patnoci kart patnicz bezporednio z naszej strony. Informujemy, i ta metoda patnoci jest cakowicie bezpieczna. Dane Pastwa karty nie s w aden sposb przetwarzane przez nas. Autoryzacja karty nastpuje w zewntrznym, wiarygodnym serwisie autoryzacyjnym Polcard. Do naszego systemu trafiaj wycznie Pastwa dane (jako naszych Klientw) oraz informacja o wpaconej kwocie.

Zastosowany przez nas system gwarantuje przekazanie nalenoci na nasze konto w cigu kilkunastu minut!!! Jest to zatem najlepsza forma zapaty w przypadku ekspresowej usugi, gdy nie posiadaj Pastwo konta w mBanku bd Inteligo.

Dokonanie patnoci moliwe jest, gdy Pastwa karta umoliwia dokonywanie patnoci w Internecie. Kartami takimi s : wszystkie karty wypuke (embossowane), specjalne karty tylko do takich patnoci (tzw. karty wirtualne) oraz niektre karty Visa Electron (w Polsce karta Visa Electron Inteligo).

Serdecznie zachcamy Pastwa do tej formy patnoci, gdy w tym przypadku nie ponosz Pastwo adnych kosztw transferu pienidzy (jak ma to miejsce np. w przypadku przeleww bankowych). Jest bardzo dobra metoda patnoci, gdy mieszkaj pastwo poza granicami Polski i nie posiadaj konta w polskim banku.

Aby skorzysta z moliwoci zapacenia kart, naley klikn na przycisk umieszczony na prawym panelu strony.

Pac z Allegro - NOWO !!! 

"Pac z Allegro" to najnowsza oferowana przez nas moliwo zapaty za wiadczone usugi. Wystarczy, e transakcji dokonaj Pastwo za porednictwem aukcji w serwisie Allegro (link do aukcji dostpny ) i zapac za zakupione "moduy usugowe" poprzez system "Pac z Allegro"

Oprcz moliwoci zapaty kart patnicz, system udostpnia natychmiastowe przelewy z kilkunastu polskich bankw, a za zakupione poprzez Allegro usugi otrzymuj Pastwo punkty w lojalnociowym programie Payback.

Wpata gotwkowa (poczta, bank)

Jeli w Pastwa miejscowoci znajduje si bank PKO BP (nie myli z Pekao) - moe to by oddzia lub agencja - wwczas najlepsz form patnoci gotwkowej jest wpata gotwkowa na konto Inteligo. Dokonana w oddziale jest realizowana w czasie rzeczywistym (maksymalnie kilka minut), w agencji - tego samego dnia ok godz. 18. Co najwaniejsze, wpata taka jest bezprowizyjna. Pac Pastwo wycznie nasze honorarium, be jakiejkolwiek opaty bankowej.

Numer konta Inteligo, na ktry mona dokona bezprowizyjnej wpaty, podany jest po prawej stronie ekranu (pocztkowe cyfry 50).

Jeli nie maj Pastwo dostpu do banku PKO BP, wwczas mona dokona wpaty w dowolnym banku, lub na Poczcie. W tym jednak przypadku naley liczy si z dodatkowymi kosztami opaty bankowej lub pocztowej. Wpaty na poczcie ponadto realizowane s bardzo dugo - czasem nawet do tygodnia.

Prosimy unika wpat w rnego rodzaju firmach typu "Opaty za grosik". Mielimy ju przypadek z pewn oglnopolsk firm ze Szczecina, ktra - w wyniku bankructwa - nie przekazaa nam wpaconych przez Klientw opat. Klienci ci musieli zapaci powtrnie.

Odbir osobisty

Jeli mieszkaj Pastwo niedaleko Radomska, bd tdy przejedzaj, najlepsz form bdzie spotkanie face to face. Oczywicie spotkanie w cztery oczy bdzie potrzebne przy odbiorze zada. Przesa do rozwizania mona je elektronicznie.

Dane kont bankowych

P.H.U. Super Service
Sebastian Dziarmaga-Dziayski
ul. Przedborska 240
97-500 Radomsko


Rachunek gwny:

IDEA Bank SA

19 1950 0001 2006 0440 6473 0002


Dla wpat na konto w mBanku:

mBank - bankowo detaliczna BRE Bank SA

43 11402004 0000 3902 31604302


Dla wpat na konto Inteligo:

Powszechna Kasa Oszczdnoci Bank Polski SA

Centrum Obsugi Inteligo

50 10205558 1111 1220 28600048


Dla wpat z zagranicy:

Kod SWIFT: BREXPLPWMBK

PL61114020040000330230131424
Uwaga:

Od dnia 23.10.2013 nie funkcjonuj dotychczasowe osobne rachunki dla wpat w CHF, EUR, GBP, USD. Wszystkie wpaty z zagranicy, niezalenie od waluty, naley kierowa na podany wyej numer rachunku.

Pac kart

Aby zapaci kart, prosimy klikn na poniszy przycisk:
Sprawd nas

Mog Pastwo sprawdzi nasz wiarygodno w bazie mikrofirmy.pl, prowadzonej przez mBank. Dane w bazie aktualizowane s codziennie.


Zobacz wizytwk w serwisie mikroFirmy.pl

Teraz dodatkowo mona sprawdzi take nasze dane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gpospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.


Sprawd nas w CEIDG

Gdyby powyszy link nie zadziaa, mona wejc na stron gwn CEIDG: http://www.ceidg.gov.pl, klikn "Baza przedsibiorcw" i wyszuka wg numeru REGON: 592184079.