Nasi ludzie

Witam

Jestem pomysodawc, inicjatorem i gownym zarzdzajcym serwisem "Wszechwiedza". Od dwunastu lat udzielam korepetycji z przedmiotw cisych. Korepetycje to nie tylko mj sposb na ycie ale i prawdziwa pasja. Po prostu lubi przekazywa swoj wiedz innym i obserwowa efekty swej pracy. Wielu z moich Klientw przez te lata skoczyo ju wysz uczelni i jestem dumny, e stao si to dziki mojej pomocy.

Posiadam wszechstronne zainteresowania, szybko i atwo zdobywam nowe umiejtnoci. Korepetycje i inne usugi edukacyjne poszerzaj wiedz nie tylko moich Klientw, ale take i moj. Pomys oglnopolskiego serwisu edukacyjnego zrodzi si jako odpowied - z jednej strony na rosnc nieustannie popularno i dostpno do sieci Internet - z drugiej za na coraz wiksze zapotrzebowanie na tego rodzaju usugi wywoane sytuacj na rynku pracy, oraz integracj z Uni Europejsk.

Serwis "Wszechwiedza" stworzyem w marcu 2003 roku i od tego czasu z jego usug skorzystao ju kilkaset osb z caej Polski. Pozytywne opinie Klientw, zadowolenie z wykonanej usugi to dla mnie zaszczyt, powd do dumy i motywacja do dalszej pracy nad udoskonalaniem serwisu.

Sebastian...

mgr in. Sebastian Dziarmaga-Dziayski

Dane osobowe:

Imi: Sebastian
Nazwisko: Dziarmaga-Dziayski
Wyksztacenie: wysze