Materiały do ściągnięcia

Na tej stronie znajdą Państwo przykładowe zadania - z jakimi często mamy do czynienia w naszej pracy wraz z rozwiązaniami.

Badania operacyjne

Badania operacyjne - programowanie liniowe, metoda graficzna rozwiązywania zadań programowania liniowego z wykorzystaniem programu dualnego.

BO-dualne.pdf (137 kB)

Badania operacyjne - programowanie liniowe, rozwiązywanie zadań programowania liniowego z wykorzystaniem metody simplex.

BO-simplex.pdf (109 kB)

Ekonometria

Ekonometria - estymacja parametrów strukturalnych oraz weryfikacja liniowego modelu ekonometrycznego z wykorzystaniem klasycznej metody najmniejszych kwadratów.

ekon-01.pdf (123 kB)

Ekonomia matematyczna

Ekonomia matematyczna - rozwiązywanie zadania minimalizacji kosztów produkcji oraz wyznaczanie funkcji warunkowego popytu i funkcji kosztów.

ekon-mat1.pdf (84 kB)

Logika

Logika - klasyczny rachunek zdań - metoda zero-jedynkowa (tabelkowa) badania tautologiczności formuł klasycznego rachunku zdań oraz dokonywanie podstawień weryfikujących i falsyfikujących.

logika01.pdf (82 kB)

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa - obliczanie rat kredytu w systemie równych rat łącznych oraz w systemie równych rat długu (rat malejących).

mat-fin.pdf (72 kB)

Matematyka wyższa

Algebra - rozwiązywanie układów równań liniowych przy wykorzystaniu twierdzenia Kroneckera-Capellego.

Kronecker.pdf (123 kB)

Analiza matematyczna - badanie przebiegu zmienności funkcji.

przebieg.pdf (148 kB)

Matematyka - szkoła średnia

Rachunek prawdopodobieństwa - obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego z klasycznej definicji prawdopodobieństwa.

prawdop.pdf (98 kB)

Mechanika ogólna

Dynamika - rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem całkowania dynamicznych równań ruchu (II zasada dynamiki Newtona).

mech-dyn01.pdf (149 kB)

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna - parametryczne testy istotności - weryfikacja hipotezy o nieznanej wartości oczekiwanej populacji.

stat01.pdf (102 kB)

Teoria gier i decyzji

Teoria gier i decyzji - rozwiązywanie dwuosobowej gry o sumie zerowej.

gra-dwuosobowa.pdf (55 kB)

Programy

Do obejrzenia zawartych w serwisie materiałów (format PDF) niezbędne jest posiadanie programu Adobe Reader.
Program mozna ściągnąć klikając na link poniżej:

Adobe Reader

Pliki spakowane w formacie ZIP wymagają programu Winzip.

Winzip