Witamy

Witamy Pastwa w pierwszym polskim serwisie, powiconym pomocniczym usugom edukacyjnym, wiadczonym za porednictwem Internetu. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usug. Nasz dziaalnoc prowadzimy gwnie z myl o studentach szk wyszych, zwaszcza studiujcych eksternistycznie na, bardzo ostatnio popularnych, uczelniach wirtualnych. Do korzystania z naszych usug serdecznie zapraszamy jednak wszystkich, ktrzy ich potrzebuj.

Wysokie wymagania na wyszych uczelniach oraz niewielki wymiar godzin przeznaczonych na wykady i wiczenia sprawiaj, e niezmiernie trudno jest nady za ogromn iloci przerabianego materiau. W takich sytuacjach bardzo przydaje si kontakt z osob, ktra trud studiowania ma ju za sob, opanowaa w doskonaym stopniu materia i jest w stanie w kadej chwili suy pomoc.

Nasz serwis powsta po to, by tak osob mieli Pastwo zawsze pod rk. Z naszych usug korzystaj studiujcy agenci ubezpieczeniowi, wacicele salonw samochodowych czy graficy komputerowi a take etatowi pracownicy rnych szczebli. Liczn grup stanowi Polacy pracujcy za granic, ktrzy prac cz ze studuiowaniem na polskich uczelniach w trybie eksternistycznym. Im szczeglnie trudno byoby znale pomoc na obczynie - dziki nam pomoc ta jest "w zasigu kliknicia".

Moliwo patnoci kart !!! 

Dla Pastwa wygody uruchomilimy moliwo regulowania nalenoci za nasze usugi za pomoc karty patniczej. Mog Pastwo paci kart bezporednio z naszej strony. Funkcjonalno ta zapewnia byskawiczny wpyw nalenoci na nasze konto i jest dla Pastwa bezpieczna.

Patnoci s obsugiwane przez serwis platnosci.pl, prowadzony przez firm PayU S.A.

Korepetycje i konsultacje

W ramach oferowanych usug mog Pastwo uzyska kompleksowe objanienie niezrozumiaych dla Pastwa zagadnie bd te uzyska fachow opini na temat wykonanych przez Pastwa prac zaliczeniowych, dyplomowych, sprawozda czy rozwizanych zada. Dziki naszej pomocy nigdy nie przyjd Pastwo na zajcia bez naleytego przygotowania.

Bogata oferta przedmiotowa

Aby zapewni wysok jakoc oraz wszechstronnoc wiadczonych usug zgromadzilimy grup osb - absolwentw rnych kierunkw i specjalnoci, by mc sprosta zlecanym przez Pastwa zadaniom.

Rozwizanie on-line

Rozwizywanie zada przez Internet to podstawowa oferowana przez nas usuga.

Polega ona na ekspresowym rozwizywaniu zada z przedmiotw cisych (matematyka, mechanika, statystyka, ekonometria, badania operacyjne, prognozowanie, rachunkowo, techniki analityczne w biznesie, systemy informacyjne w zarzdzaniu, programowanie, systemy baz danych i wiele, wiele innych). Rozwizanie zadania, z obszernymi objanieniami, bardziej przejrzystymi ni w podrcznikach i zbiorach zada stanowi niezwykle cenn pomoc w przyswajaniu materiau.

W ramach usugi wykonujemy take rozwizywanie zada problemowych - typu case study z takich przedmiotw jak marketing, marketing midzynarodowy, zarzdzanie operacyjne i strategiczne, planowanie finansowe i nie tylko.

Na yczenie Klienta, moliwe jest rozwizywanie zada z wykorzystaniem komunikacji zwrotnej w technologii MMS

Prace dyplomowe

W ramach naszego serwisu oferujemy Pastwu szerok pomoc przy pisaniu przez Pastwa prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich itp) Pomoemy dotrze do literatury, wyjanimy wtpliwoci. Nasze porady oraz konsultacje wydatnie przypiesz proces powstawania pracy.

Tumaczenia i wypracowania

Z naszym serwisem wsppracuj studenci oraz absolwenci kierunkw filologicznych dziki czemu mog Pastwo u nas zleci tumaczenie tekstu, bd napisanie wypracowania na wybrany temat w okrelonym jzyku.

Jestemy take na Allegro 

Nasz serwis prowadzi rwnie sprzeda za porednictwem Allegro. Polecamy t form korzystania z naszych usug - w szczeglnoci z usugi rozwizywania zada - tym z Pastwa, ktrym zaley na wysokim poziomie bezpieczetwa oferowanym przez platform aukcyjn (system komentarzy, ochrona kupujcych), czy te takich dodatkowych funkcjonalnociach jak punkty Payback oraz „Patnoci Allegro” .

Link do naszych aukcji znajd Pastwo