Pozostali współpracownicy

Z naszym serwisem współpracują studenci, absolwenci oraz doktoranci najróżniejszych kierunków studiów. Wielu z nich współpracuje dorywczo i dlatego nie chcą oni ujawniać swojej tożsamości.

Część naszych współpracowników nie zgodziła się na publikację własnych danych oraz wizerunku z obawy przed problemami w miejscu pracy - niektórzy prowadzą zajęcia ze studentami na uczelniach i oficjalna współpraca z naszym serwisem mogłaby zostać niewłaściwie potraktowana przez ich przełożonych.

Możemy jednak zapewnić Państwa, iż wszyscy nasi współpracownicy to ludzie kreatywni, inteligentni, pomysłowi i otwarci na nowe, ciekawe wyzwania. Realizowanie dla Państwa ciekawych zleceń, to dla nich prawdziwa przyjemność.