Techniki analityczne w biznesie

Techniki analityczne w biznesie to przedmiot, który stosunkowo niedawno (kilka lat temu) pojawił się na niektórych uczelniach kształcących przyszłych menedżerów. Jest to interdyscyplinarne połączenie wiedzy i metod takich nauk, jak rachunek prawdopodobieństwa, teoria niezawodności, statystyka matematyczna i opisowa, matematyka finansowa oraz analiza matematyczna.

Techniki analityczne w biznesie ukazują praktyczne ujęcie wybranych teorii wchodzących w zakres wymienionych nauk. Studenci zapoznają się z konkretnymi przykładami wykorzystania metod i wzorów w konkretnych zastosowaniach, w typowej praktyce menedżera - takimi jak analiza i wizualizacja danych statystycznych, szacowanie na podstawie próby czy wyliczanie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych.

Duży nacisk kładzie się na wykorzystanie narzędzi informatycznych - w szczególności popularnego, choć wielokrotnie niedocenianego przez studentów arkusza kalkulacyjnego Ms Excel, wchodzącego w skład pakietu biurowego Microsoft Office.

Typowe zagadnienia

Lista najczęściej opracowywanych zagadnień:

  • wyliczanie parametrów statystycznych na podstawie próby
  • wyznaczanie korelacji liniowej między zmiennymi
  • prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite
  • porównywanie wariantów finansowania metodą NPV
  • wyliczanie awaryjności i niezawodności układów