Techniki analityczne w biznesie

Techniki analityczne w biznesie to przedmiot, ktry stosunkowo niedawno (kilka lat temu) pojawi si na niektrych uczelniach ksztaccych przyszych menederw. Jest to interdyscyplinarne poczenie wiedzy i metod takich nauk, jak rachunek prawdopodobiestwa, teoria niezawodnoci, statystyka matematyczna i opisowa, matematyka finansowa oraz analiza matematyczna.

Techniki analityczne w biznesie ukazuj praktyczne ujcie wybranych teorii wchodzcych w zakres wymienionych nauk. Studenci zapoznaj si z konkretnymi przykadami wykorzystania metod i wzorw w konkretnych zastosowaniach, w typowej praktyce menedera - takimi jak analiza i wizualizacja danych statystycznych, szacowanie na podstawie prby czy wyliczanie opacalnoci przedsiwzi gospodarczych.

Duy nacisk kadzie si na wykorzystanie narzdzi informatycznych - w szczeglnoci popularnego, cho wielokrotnie niedocenianego przez studentw arkusza kalkulacyjnego Ms Excel, wchodzcego w skad pakietu biurowego Microsoft Office.

Typowe zagadnienia

Lista najczciej opracowywanych zagadnie:

  • wyliczanie parametrw statystycznych na podstawie prby
  • wyznaczanie korelacji liniowej midzy zmiennymi
  • prawdopodobiestwo warunkowe i cakowite
  • porwnywanie wariantw finansowania metod NPV
  • wyliczanie awaryjnoci i niezawodnoci ukadw