Ekonomia matematyczna

Kierunek w ekonomii zajmujcy si badaniem szeroko pojtych zjawisk gospodarczych przy uyciu zaawansowanych technik matematycznych.

Zakres ekonomii matematycznej w pewnej mierze pokrywa si z mikro- oraz makroekonomi. Ekonomia matematyczna dokonuje jednak dogbnej analizy matematycznej zjawisk, ktrych wymienione wyej dziedziny jedynie dotykaj. Ekonomia matematyczna pozwala pozna elementarne mechanizmy zachowa rynku. Dziki niej dowiemy si np. dlaczego nie zawsze, gdy ronie cena, spada popyt. Poznamy, czym rni si dobra luksusowe od dbr pierwszego rzdu.

Najwiksz trudno sprawia studentom sprawne posugiwanie si rachunkiem rniczkowym - w tym wypadku z reguy funkcji wielu zmiennych, oraz operacji macierzowych.

Z ekonomi matematyczn maj do czynienia wszyscy Ci, ktrzy wtbrali takie kierunki jak ekonomia, zarzdzanie, bankowo.

Typowe zagadnienia

Lista najczciej opracowywanych zagadnie:

  • analiza preferencji konsumenta
  • badanie funkcji uytecznoci
  • wyznaczanie funkcji popytu
  • analiza i optymalizacja funkcji produkcji