Ekonomia matematyczna

Kierunek w ekonomii zajmujący się badaniem szeroko pojętych zjawisk gospodarczych przy użyciu zaawansowanych technik matematycznych.

Zakres ekonomii matematycznej w pewnej mierze pokrywa się z mikro- oraz makroekonomią. Ekonomia matematyczna dokonuje jednak dogłębnej analizy matematycznej zjawisk, których wymienione wyżej dziedziny jedynie dotykają. Ekonomia matematyczna pozwala poznać elementarne mechanizmy zachowań rynku. Dzięki niej dowiemy się np. dlaczego nie zawsze, gdy rośnie cena, spada popyt. Poznamy, czym różnią się dobra luksusowe od dóbr pierwszego rzędu.

Największą trudność sprawia studentom sprawne posługiwanie się rachunkiem różniczkowym - w tym wypadku z reguły funkcji wielu zmiennych, oraz operacji macierzowych.

Z ekonomią matematyczną mają do czynienia wszyscy Ci, którzy wtbrali takie kierunki jak ekonomia, zarządzanie, bankowość.

Typowe zagadnienia

Lista najczęściej opracowywanych zagadnień:

  • analiza preferencji konsumenta
  • badanie funkcji użyteczności
  • wyznaczanie funkcji popytu
  • analiza i optymalizacja funkcji produkcji