Język angielski

Współpracujemy ze specjalistami z zakresu języka angielskiego. W ramach oferty wykonujemy tłumaczenia oraz zlecone prace pisemne na dowolny temat. Istnieje też możliwość zlecenia rozwi±zania krótkich ćwiczeń (np. gramatycznych) w ramach usługi "Rozwiązanie on-line".

W przypadku innych języków proszę również pytać - na nieco luźniejszych zasadach współpracujemy bowiem także z osobami władającymi biegle innymi europejskimi językami.