Ekonometria i badania operacyjne

Ekonometria jest działem ekonomii, zajmującym się analizą zjawisk ekonomicznych, przy wykorzystaniu modelowania matematycznego, przy wykorzystaniu m.in. programowania liniowego, algebry macierzy oraz aparatu obliczeniowego statystyki matematycznej.

Programowanie liniowe wykorzystywane jest w zagadnieniach optymalizacyjnych, tzn. polegających na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań zagadnień ekonomicznych - na przykład ułożenie takiego planu produkcji, który przy posiadanych zasobach surowców umożliwi uzyskanie maksymalnego dochodu.

Programowanie liniowe, zagadnienia transportowe, zagadnienia planowania czynności itp. są bardzo często wykładane jako osobny przedmiot - badania operacyjne.

Modelowanie ekonometryczne to najciekawszy dział tej nauki. Pozwala on wyrazić rozmaite zależności w świecie ekonomii za pomocą odpowiedniego równania matematycznego. Dzięki takiemu modelowi mozna analizować oraz prognozować najróżniejsze zjawiska istotne dla gospodarki krajowej czy finansów przedsiębiorstwa.

Niezwykle popularne w ostatnich latach kierunki studiów, takie jak zarządzanie i marketing, ekonomia, czy bankowość wymagają od studentów biegłości w obliczeniach ekonometrycznych oraz umiejętności wykonywania oraz testowania modeli ekonometrycznych a także znajomości zagadnień z zakresu badań operacyjnych.

Typowe zagadnienia

Lista najczęściej opracowywanych zagadnień:

  • programowanie liniowe oraz nieliniowe (znajdowanie optimum fukcji celu)
  • metoda "simplex"
  • zagadnienie transportowe
  • programowanie sieciowe
  • estymowanie i weryfikacja modeli ekonometrycznych