Historia

Historia est magistra vitae (historia nauczycielk ycia) - mwi aciskie przysowie, ktrego znaczenie w dzisiejszych dynamicznie zmieniajcych si czasach trudno przeceni.

Histori definiujemy najczciej jako dziedzin nauki zajmujc si dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, ktrej zadaniem jest opisanie dziejw wiata na bazie rde historycznych (bezporednich, pisanych i wynikw bada nauk pomocniczych historii).

Historia jest przedmiotem wchodzcym w zakres programu nauczania bardzo wielu kierunkw studiw o profilu humanistycznym, takich jak np. prawo, czy administracja. Oczywicie historia (a waciwie specjalizacje historyczne) i nauki pomocnicze historii s dominujcymi dziedzinami nauki na wydziaach historycznych uczelni wyszych. Korzystajc z naszych usug, szybko i bezproblemowo przebrn Pastwo przez meandry historii czowieka i cywilizacji ludzkiej.

Typowe zagadnienia

Poniej przedstawiamy Pastwu wykaz przykadowych zagadnie z  historii i nauk pomocniczych historii, ktre opracowywalimy w ostatnim czasie. Nie oznacza to, e oczywicie, i nie podejmiemy si pomocy w zwizku z inn tematyk historyczn.

Historia Polski:

  • Gospodarka II Rzeczpospolitej (1918-1939)
  • Dziaania Polskich Si Powietrznych we Francji w 1940 r.
  • Stosunki polsko-radzieckie (1917-1991)
  • unie polsko-litewskie

Historia powszechna:

  • Prezydenci Stanw Zjednoczonych
  • Polityczne i gospodarcze znaczenie Wielkich odkry geograficznych
  • Wsplnota europejska - od historii do wspczesnoci