Metody numeryczne

Dzia matematyki, zajmujcy si przyblionym rozwizywaniem rnorodnych zagadnie matematycznych za pomoc specjalnych algorytmw, realizowanych zazwyczaj za pomoc komputera.

Nie kade zagadnienie da si rozwiza w sposb dokadny - s na przykad rwnania, dla ktych nie istnieje prosty schemat rozwizania (tzw. rwnania przestpne). Wwczas z pomoc przychodz algorytmy numeryczne. I chocia z definicji rozwizanie takie nie jest dokadne, to jednak bd takiego rozwizania jestemy w stanie cile kontrolowa.

Inn dziedzin zastosowa metod numerycznych s dziaania na macierzach. Takie operacje jak wyznaczanie macierzy odwrotnej bd obliczanie wyznacznika, oparte o klasyczne metody obliczeniowe - nawet w wykonaniu komputera mog wymaga niezwykle duo czasu. Zastosowanie specjalnych algorytmw pozwala w bardzo szybkim czasie uzyska wynik.

Naszym Klientom oferujemy tworzenie programw w jzykach takich jak Pascal, czy C++, realizujcych okrelone zagadnienia z zakresu metod numerycznych.

Typowe zagadnienia

Lista najczciej opracowywanych zagadnie:

  • interpolacja
  • aproksymacja
  • miejsca zerowe fukncji
  • cakowanie numeryczne
  • numeryczne dziaania na macierzach
  • tworzenie programw realizujcych okrelone algorytmy