Ekonomia i rachunkowość

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie przygotowania prac pisemnych - od krótkich referatów, bo bardziej obszerne opracowania z ekonomii oraz rachunkowości. Przygotowujemy zarówno opracowania o charakterze teoretycznym, jak też i oparte na analizie istniejących podmiotów gospodarczych (analizy finansowe przedsiębiorstw, analizy cash-flow i wiele innych).

Oprócz tego rozwiązujemy klasyczne zadania z rachunkowości finansowej, takie jak księgowanie operacji gospodarczych na kontach, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych cash-flow).

Rozwiązujemy również zadania z rachunkowości zarządczej oraz rachunku kosztów (kalkukacja kosztu jednostkowego, wyznaczanie progu zrównania i wiele, wiele innych).

Tak jak w przypadku innych przedmiotów, oprócz samego rozwiązania oferujemy również wszechstronną pomoc merytoryczną, tak, by nasi Klienci zrozumieli metodykę zastosowanego rozwiązania.

Ekonomia i rachunkowość to bardzo ważne przedmioty na tak popularnych kierunkach studiów jak zarządzania i marketing czy bankowość.

Specjaliści, z którymi współpracujemy zapewnią wysoką jakość oraz profesjonalny poziom przygotowywanych dla Państwa prac.