Programowanie oraz systemy baz danych

Programowanie oraz systemy baz danych to przedmioty wchodzące w zakres programu nauczania na kierunkach informatycznych. Mają one na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tworzeniem różnorodnych aplikacji.

Choć istnieje wiele, rózniących się znacznie między sobą, języków programowania, to jednak wiele je łączy. Opanowanie takiego języka, jakim jest język C (C++) ułatwia późniejsze nauczenie się Javy, Javascriptu, czy PHP - popularnych języków wykorzystywanych w tworzeniu stron internetowych (czy całych webowych aplikacji) - bazują one bowiem w dużym stopniu na składni języka C.

Obsługa baz danych oraz zapytań przetwarzających zgromadzone dane w bazie - wykorzystujących między innymi strukturalny język zapytań (SQL) - również jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Oferowane przez takie systemy jak MySQL czy Postgresql, mechanizmy sterowania dostępem do danych, są szeroko wykorzystywane w praktyce webmasterskiej - np. w systemach CMS.

Studenci - zwłaszcza nie mający uprzednio do czynienia z programowaniem - bardzo często nie rozumieją wielu programistycznych "chwytów", zasad działania algorytmu, komputerowego sposobu myślenia. Oferowane przez nas usługi przychodzą im wówczas z pomocą.

Typowe zagadnienia

Lista najczęściej opracowywanych zagadnień:

  • wykonywanie baz danych w Oracle
  • formułowanie zapytań SQL
  • programowanie w Pascalu, C++ oraz Delphi