Systemy informacyjne w zarządzaniu

Systemy informacyjne w zarządzaniu zapoznają studentów z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych w praktyce menedżerskiej. W ramach kursu tego przedmiotu studenci zapoznają się z pojęciem systemu wogóle (organizacja jako system) a także z istotnymi zagdnieniami z zakresu technologii informatycznych.

Istotnym elementem programu nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z konkretnymi rozwiązaniami sprzętowymi oraz programowymi - przy czym duży nacisk kładziony jest na wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, jako narzędzia wspomagającego procesy decyzyjne, dzięki możliwości konstruowania za jego pomocą okreslonych modeli optymalizacyjnych bądź symulacyjnych dla typowych sytuacji z praktyki zawodowej menedżera.

W ramach kursu technik informacyjnych w zarządzaniu studenci również uczą się przygotowywac prezentacje (np. w popularnym programie Power Point), bardzo popularne narzędzie do barwnej wizualizacji informacji, czy prezentacji danych.

Typowe zagadnienia

Lista najczęściej opracowywanych zagadnień:

  • opracowywanie modeli optymalizacyjnych
  • opracowywanie modeli symulacyjnych
  • przygotowywanie prezentacji