Systemy informacyjne w zarzdzaniu

Systemy informacyjne w zarzdzaniu zapoznaj studentw z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiza informatycznych w praktyce menederskiej. W ramach kursu tego przedmiotu studenci zapoznaj si z pojciem systemu wogle (organizacja jako system) a take z istotnymi zagdnieniami z zakresu technologii informatycznych.

Istotnym elementem programu nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentw z konkretnymi rozwizaniami sprztowymi oraz programowymi - przy czym duy nacisk kadziony jest na wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, jako narzdzia wspomagajcego procesy decyzyjne, dziki moliwoci konstruowania za jego pomoc okreslonych modeli optymalizacyjnych bd symulacyjnych dla typowych sytuacji z praktyki zawodowej menedera.

W ramach kursu technik informacyjnych w zarzdzaniu studenci rwnie ucz si przygotowywac prezentacje (np. w popularnym programie Power Point), bardzo popularne narzdzie do barwnej wizualizacji informacji, czy prezentacji danych.

Typowe zagadnienia

Lista najczciej opracowywanych zagadnie:

  • opracowywanie modeli optymalizacyjnych
  • opracowywanie modeli symulacyjnych
  • przygotowywanie prezentacji