Historia

Historia est magistra vitae (historia nauczycielką życia) - mówi łacińskie przysłowie, którego znaczenie w dzisiejszych dynamicznie zmieniających się czasach trudno przecenić.

Historię definiujemy najczęściej jako dziedzinę nauki zajmującą się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, której zadaniem jest opisanie dziejów świata na bazie Ľródeł historycznych (bezpośrednich, pisanych i wyników badań nauk pomocniczych historii).

Historia jest przedmiotem wchodzącym w zakres programu nauczania bardzo wielu kierunków studiów o profilu humanistycznym, takich jak np. prawo, czy administracja. Oczywiście historia (a właściwie specjalizacje historyczne) i nauki pomocnicze historii są dominującymi dziedzinami nauki na wydziałach historycznych uczelni wyższych. Korzystając z naszych usług, szybko i bezproblemowo przebrną Państwo przez meandry historii człowieka i cywilizacji ludzkiej.

Typowe zagadnienia

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz przykładowych zagadnień z historii i nauk pomocniczych historii, które opracowywaliśmy w ostatnim czasie. Nie oznacza to, że oczywiście, iż nie podejmiemy się pomocy w związku z inną tematyką historyczną.

Historia Polski:

  • Gospodarka II Rzeczpospolitej (1918-1939)
  • Działania Polskich Sił Powietrznych we Francji w 1940 r.
  • Stosunki polsko-radzieckie (1917-1991)
  • unie polsko-litewskie

Historia powszechna:

  • Prezydenci Stanów Zjednoczonych
  • Polityczne i gospodarcze znaczenie Wielkich odkryć geograficznych
  • Wspólnota europejska - od historii do współczesności