Prawo

Prawo to system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i w przybliżeniu jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy i przez te organy stosowanych, w szczególności egzekwowanych poprzez przymus prawny. Jest to jedna z funkcjonujących definicji prawa (warto dodać, że w rozumieniu przedmiotowym).

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie przygotowania prac pisemnych z zakresu prawa - od krótkich referatów, po obszerne opracowania dotyczące szczegółowych rozwiązań prawnych podatkowego w Polsce i na świecie. Przygotowujemy zarówno opracowania o charakterze teoretycznym, jak też i oparte na konkretnych przykładach (casusach).

Specjaliści, z którymi współpracujemy zapewniają wysoką jakość oraz profesjonalny poziom przygotowywanych dla Państwa prac.

Typowe zagadnienia

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz przykładowych zagadnień z zakresu prawa, które opracowywaliśmy w ostatnim czasie. Oczywiście nie oznacza to, że nie podejmiemy się pomocy w związku z innym materiałem.

  • Ochrona właściciela w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Zażalenie w postępowaniu cywilnym
  • Podsłuch w polskim postępowaniu karnym
  • Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie nowej ustawy o podatku od towarów i usług
  • Prawo upadłościowe i naprawcze - podstawowe zagadnienia