Prawo podatkowe

Oferujemy kompleksow obsug w zakresie przygotowania prac pisemnych z zakresu prawa podatkowego - od krtkich referatw, bo obszerne opracowania dotyczce szczegowych rozwiza z zakresu prawa podatkowego w Polsce i na wiecie. Przygotowujemy zarwno opracowania o charakterze teoretycznym, jak te i oparte na konkretnych przykadach. Warto bowiem zgbia t dziedzin wiedzy poniewa - jak mawia Benjamin Franklin - „S w yciu tylko dwie pewne rzeczy: mier i podatki...>” .

Specjalici, z ktrymi wsppracujemy zapewniaj wysok jako oraz profesjonalny poziom przygotowywanych dla Pastwa prac.

Typowe zagadnienia

Poniej przedstawiamy Pastwu wykaz przykadowych zagadnie z podatkw, ktre opracowywalimy w ostatnim czasie. Oczywicie nie oznacza to, e nie podejmiemy si pomocy w zwizku z innym materiaem.

  • Pojcie i funkcje podatkw
  • Podatek od towarw i usug (VAT) w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
  • Zasady oglne postpowania podatkowego
  • Instancyjno w postpowaniu podatkowym
  • Zryczatowane formy opodatkowania w polskim prawie podatkowym