Metody numeryczne

Dział matematyki, zajmujący się przybliżonym rozwiązywaniem różnorodnych zagadnień matematycznych za pomocą specjalnych algorytmów, realizowanych zazwyczaj za pomocą komputera.

Nie każde zagadnienie da się rozwiązać w sposób dokładny - są na przykład równania, dla któych nie istnieje prosty schemat rozwiązania (tzw. równania przestępne). Wówczas z pomocą przychodzą algorytmy numeryczne. I chociaż z definicji rozwiązanie takie nie jest dokładne, to jednak błąd takiego rozwiązania jesteśmy w stanie ściśle kontrolować.

Inną dziedziną zastosowań metod numerycznych są działania na macierzach. Takie operacje jak wyznaczanie macierzy odwrotnej bądź obliczanie wyznacznika, oparte o klasyczne metody obliczeniowe - nawet w wykonaniu komputera mogą wymagać niezwykle dużo czasu. Zastosowanie specjalnych algorytmów pozwala w bardzo szybkim czasie uzyskać wynik.

Naszym Klientom oferujemy tworzenie programów w językach takich jak Pascal, czy C++, realizujących określone zagadnienia z zakresu metod numerycznych. Opróćz tego wykonujemy projekty w programach takich jak Matlab, Octave czy RStudio.

Typowe zagadnienia

Lista najczęściej opracowywanych zagadnień:

  • interpolacja
  • aproksymacja
  • miejsca zerowe fukncji
  • całkowanie numeryczne
  • numeryczne działania na macierzach
  • tworzenie programów realizujących określone algorytmy